Áruházkereső Akciós újság Tesco Youtube Google Play Appstore
Főznijó Szabadidő Baba Egészség Utazás Pénzügyi szolgáltatás Saját termékek Katalógus értékesítés Grocery Home Shopping
Clubcard › A Clubcardról

A CLUBCARD HŰSÉGPROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI
(a továbbiakban „ÁSZF”)

I. Általános rendelkezések

A Tesco Clubcard hűségprogram tulajdonosa és működtetője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., a Budapest Környéki Bíróság által vezetett cégjegyzékébe 13-10-040628 szám alatt bejegyzett; a továbbiakban: Tesco). A Tesco Clubcard hűségprogramot a Tesco vásárlói számára alkották meg, amely lehetővé teszi, hogy a magyarországi Tesco áruházakban, a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatáson keresztül történt vásárlásaik után, illetve a Tesco Pénzügyi Partnerek bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével személyes számlájukon pontokat gyűjthessenek (a továbbiakban Clubcard program vagy Program). A gyűjtött pontokért cserébe a Tesco különféle kedvezményeket (pl. utalványokat, kuponokat) biztosít a vásárlók részére. A Clubcard programmal kapcsolatos további információk a Clubcard program webhelyén (www.clubcard.hu), az áruházi ügyfélszolgálatokon, illetve a 06-80-222-333-as ingyenesen hívható Clubcard információs vonalon (H-P: 8 és 18 óra között) kérhetők.

II. A Clubcard program tagsága

A Program valamennyi olyan, 18 év feletti természetes személy számára elérhető, aki az áruházban történő regisztrációt, illetve az áruházban kapott új, névhez nem kötött Clubcard kártya regisztrációját megelőzően elfogadta a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban: „Vásárló”). Jogi személyek és egyéni vállalkozók nem vehetnek részt a Programban. Mindenki csak egy Clubcard kártyára jogosult, többszörös tagság nem lehetséges. A Clubcard programba történő regisztrációval a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette annak tartalmát.

III. A Clubcard kártya használata

Az áruházban történő személyes regisztráció esetén a Vásárló a kitöltött regisztrációs lap aláírását követően egy kártyát és két, kulcstartóra szerelhető kártyát (a továbbiakban együttesen „Clubcard kártya”) kap, melyekkel a Vásárló vagy a Vásárlóval közös háztartásban élő személyek (a továbbiakban együttesen „Vásárló”) pontokat gyűjthetnek a Tesco áruházakban történt vásárlásaik után. A Clubcard kártyák a Tesco tulajdonát képezik és a vásárlások utáni pontgyűjtést szolgálják. A kártyát kizárólag a Vásárló használhatja, az pénzügyi nyereség érdekében nem adható tovább. A Clubcard kártya csak végfelhasználói vásárlásokhoz használható. ÁFÁ-s számla kibocsátása esetén a kártya nem használható a tranzakcióhoz. Mivel a Tesco kiskereskedők és fogyasztók részére értékesíti termékeit, ezért a Tesco fenntartja a jogot arra, hogy levonja azokat a pontokat a Vásárló személyes Clubcard számlájáról, melyeket üzleti célú vásárlásai után kapott. A Tesco arra is fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy törölje a Vásárló Clubcard programbeli tagságát, ha alapos gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy a Vásárló által történő vásárlások üzleti célokat szolgálnak (a vásárlás mennyisége tekintetében), nem pedig személyes felhasználás céljára történtek. A Tesco abban az esetben is jogosult pontokat levonni a személyes Clubcard számlákról, ha annak alapos gyanúja merül fel, hogy az érintett visszaélés útján vagy egyébként jogosulatlanul szerzett Clubcard pontokat.

A kártyák kizárólag a Tesco áruházaiban vagy a Tesco szerződéses partnereinél használhatók. Szerződéses partnereinknél eltérő feltételek lehetnek érvényben, további részletekért lépjen kapcsolatba az adott partnerrel.
A Clubcard kártya elvesztése esetén keresse fel a legközelebbi Tesco áruházat, ahol új kártyát kap, az eddig gyűjtött pontjait pedig átvezetik az új kártyára. Az új kártya igényléséhez, és az elvesztett kártyával történő összekötéséhez ismételten szükség van az adatok és a régi kártyaszám megadására. Amennyiben nem tudja régi kártyájának számát, a Clubcard információs vonalat felhívva az adategyeztetést követően operátor kollégáink meg tudják mondani az elvesztett kártya számát. Két kártya csak abban az esetben köthető össze ilyen módon, ha az elvesztett kártya és az újonnan kiváltott kártya tulajdonosa ugyanaz a személy. A Tesco fenntartja a jogot, hogy ha ez a feltétel nem teljesül, törölje a jogosulatlanul szerzett pontokat.

IV. Pontgyűjtés

A vásárlás után kapott pontok jóváírásához a Vásárlónak a fizetés során be kell mutatnia Clubcard kártyáját. Az adott Clubcard számlához rendelt Clubcard kártyával gyűjtött pontok az adott számlán kerülnek jóváírásra.
A vásárlás minimális összege, amely után pontok gyűjthetők, 200 forint. Minden elköltött 200 forint után 1 pont kerül jóváírásra a számlán. 1 pont értéke 1 forint. Clubcard pontok gyűjtésére továbbá egyéb esetekben is lehetőség van (pl. az Én Kicsi Tescóm mobilalkalmazással, Tesco Pénzügyi Partnerek szolgáltatásaival) külön erre vonatkozó szabályzat alapján, amely szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi.

A Tesco fenntartja a jogot a fenti átváltási arányok megváltoztatására. A módosítások a www.clubcard.hu, és a www.tesco.hu webhelyen, illetve a Tesco áruházakban történt közzétételt követően lépnek hatályba. 

A pontok a Vásárló személyes számláján lesznek rögzítve, a Vásárló által elért aktuális pontegyenleg pedig a fizetési bizonylaton, a Clubcard mobilalkalmazásban, illetve a Clubcard fiókom webhelyen láthatók. A pontok nem ruházhatók át másik Vásárló részére.

Abban az esetben, ha a pontok a Clubcard kártya fizetéskor történő bemutatását követően nem kerültek jóváírásra, a Vásárló a vásárlást követő 1 napon belül jogosult panaszt tenni az adott Tesco áruház ügyfélszolgálati pultjánál a nyugta vagy a vásárlást igazoló egyéb bizonylat bemutatása mellett. Ezt követően panasznak helye nincs. Abban az esetben, ha a Vásárló elfelejti bemutatni Clubcard kártyáját, a vásárlásért kapott pontok a későbbiekben nem írhatók jóvá, panasznak pedig helye nincs. A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza azt a maximális összeget, amely után pontok gyűjthetők.
 
Bármely termék vételárának bármely okból történő visszatérítése esetén az erre a vásárlásra vonatkozó pontok levonásra kerülnek. A Tesco fenntartja a jogot a jelen ÁSZF-fel ellentétes módon szerzett pontok visszavonására, illetve azok jóváírásának megtagadására.
A pontgyűjtés nem vonatkozik az étkezési és ajándékutalványok vásárlására, a göngyölegekre (pl. betétdíj), valamint mobiltelefonok feltöltésére. További termékek szintén kikerülhetnek a pontgyűjtés köréből, amennyiben arról a Tesco döntést hoz. A Tesco Pénzügyi Partnerek termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlására (beleértve a számlabefizetéseket, nemzetközi pénzátutalásokat, biztosítási és utazási termékeket) szintén nem vonatkozik a pontgyűjtés, hacsak a hozzájuk kapcsolódó bizonyos termékek, szolgáltatások vagy akciók leírásában eltérő tájékoztatás nem található. Azon termékek és szolgáltatások listája, amelyekért Clubcard pont gyűjthető, megtalálható a Tesco weboldalán.
Clubcard kártyával rendelkező Vásárlóink nemcsak a Tesco áruházaiban, hanem külső partnereknél is gyűjthetnek pontokat. A jelenlegi áruházak és boltok listája minden esetben közzé lesz téve a Clubcard webhelyén (www.clubcard.hu), a Hírek menüben.
A számlán gyűjtött pontoknak mindaddig nincsen pénzbeni értéke, amíg azokat a Tesco a pontgyűjtési időszak végeztével utalványokra nem váltja.

V. Jutalmak

A Programban résztvevő, az adott pontgyűjtési időszakra meghatározott minimális pontszámot elérő Vásárlók részére a Tesco Clubcard rendszeres időközönként elküldi a pontösszesítő kimutatást, Clubcard utalványokkal és esetenként kuponokkal együtt. A pontgyűjtési időszak hossza változhat. A Tesco fenntartja a jogot a minimális pontszám módosítására. Ha a pontgyűjtés kezdetétől az időszak utolsó napjáig gyűjtött pontszám nem éri el a minimális pontszámot, a pontok nem vesznek el, hanem átvitelre kerülnek a következő időszakra. Az utalványok küldéséhez szükséges minimális pontszámmal, illetve az adott pontgyűjtési időszakkal kapcsolatban a Vásárlók az áruházak ügyfélszolgálatán, a www.clubcard.hu webhelyen és a kártya hátoldalán található ingyenesen hívható információs vonalon tájékozódhatnak. Az utalványok, kuponok és pontok nem ruházhatók át, pénzért nem értékesíthetők és csak a Programban résztevő Vásárló, illetve a vele egy háztartásban élő személyek használhatják.

A Vásárlók, a regisztrációs lapon feltüntetett címre, postai küldemények formájában is kaphatnak további Clubcard kuponokat. Ezeket a további kuponokat ugyanolyan módon lehet beváltani, mint más Clubcard kuponokat, a kuponon feltüntetett feltételeknek megfelelően. A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy maga határozza meg a naptári év során a Vásárlóknak címzett további küldemények számát.

VI. A Clubcard fiókom webhely

A Vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy regisztráljanak a www.clubcard.hu oldalon elérhető Clubcard Fiókom oldalon, ahol további szolgáltatásokat és funkciókat érnek el, például elektronikusan frissíthetik adataikat, megnézhetik a jelenlegi és az aktuális pontgyűjtési periódust megelőző utolsó két pontgyűjtési időszak tranzakcióit, amelyek során Clubcard kártya használatára került sor, továbbá elektronikusan hozzáférhetnek az utalványaikhoz és kuponjaikhoz azok nyomtatásának lehetősége mellett, lehetőségük van módosítani a kapcsolattartói adatokat, hozzájárulni további marketing tartalmú hírlevelek küldéséhez (a továbbiakban „Clubcard fiókom”).
A Vásárlók a regisztrációt követően e-mail címükkel és jelszavukkal bejelentkezve egyéni hozzáférést kapnak a Clubcard fiókom oldalhoz. A Tesco Online Bevásárlás szolgáltatásra már regisztrált vásárlók automatikusan be tudnak jelentkezni a Clubcard fiókom oldalra az Online Bevásárlás szolgáltatásnál használt e-mail címmel és jelszóval.

A Tesco jogosult a Clubcard fiókom oldal használatának határidős vagy határidő nélküli korlátozására vagy zárolására, ha a Vásárló megsérti a Clubcard fiókom oldal használati feltételeit vagy alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a Clubcard fiókom oldalt arra jogosulatlan személyek használják. A Clubcard fiókom oldalhoz történő hozzáférés törlése érdekében forduljon a 06-80-222-333-as ingyenesen hívható Clubcard információs vonalhoz (H-P: 8 és 18 óra között), vagy a Tesco kapcsolati irodájához.

Azon Vásárlók számára, akik személyesen a Tesco áruházban regisztráltak a Clubcard programba, a Clubcard fiókom oldal a regisztrációtól számított 30 napon belül (indokolt esetekben ennél később) válik elérhetővé.

VII. A Clubcard mobilalkalmazás

A Vásárlók ingyenesen letölthetik a Clubcard mobilalkalmazást Android 4.0 vagy újabb, illetve iOS 7.0 vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező mobileszközükre. A Clubcard mobilalkalmazás ingyenesen letölthető a hivatalos Google Play (Android) és App Store (iOS) alkalmazás-áruházakból. A Clubcard mobilalkalmazás adatátvitelt használ, ezért annak a Vásárló által történő használata során a szolgáltató árlistája szerinti adatforgalmi díj kerülhet felszámításra. A Clubcard mobilalkalmazás segítségével hozzáférhet a Clubcard fiókom oldal szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, beszkennelheti Clubcard kártyáját és elektronikus formában használhatja azt, illetve jutalmait is felhasználhatja elektronikus formában.

VIII. Panaszok

A Clubcard programmal kapcsolatos valamennyi panaszt a Tesco kapcsolati irodájába kell megküldeni. Clubcard pontokkal kapcsolatos panaszok esetén a Vásárlónak rendelkeznie kell a nyugtával vagy a tranzakció megtörténtét igazoló egyéb dokumentummal. A panasz elbírálásának határideje a benyújtás napjától számított 30 nap. Ez az időtartam rendkívül indokolt esetben, a Tesco saját hatáskörében meghosszabbítható. A Tesco tájékoztatja a Vásárlót a panasz kezelésének módjáról.
Kérjük, akkor is lépjen kapcsolatba a Tescóval a Clubcard információs vonalon vagy a Tesco kapcsolati irodán keresztül, ha nem kapta meg a Clubcard pontösszesítő kimutatást. A levél ellopása, elvesztése vagy a posta általi nem kézbesítéskor, illetve helytelen vagy elavult cím esetén nem állítunk ki másolatot. Ha nem kapja meg a papíralapú pontösszesítő kimutatást, a Vásárló át lesz irányítva a Clubcard fiókom oldalra, ahol valamennyi, még beváltható utalvány és kupon elektronikus változata megtalálható. Ha a Vásárló nem rendelkezik hozzáféréssel a Clubcard fiókom oldalhoz, akkor az információs vonal segítségét kell kérnie az utalványok pontokra történő visszaváltásához. Ezek a pontok a következő pontösszesítő kimutatásban lesznek utalványokra átváltva. Ez az eljárás csak az utalványokra vonatkozik, kuponokra nem érvényes. A Clubcard programmal kapcsolatos panaszok és viták esetén mindig a Tesco jogosult a végső döntés meghozatalára.

IX. A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések a Tesco Adatvédelmi és cookie szabályzatában találhatók, amely a Tesco www.tesco.hu/adatvedelem honlapján érhető el.

X. A hűségprogram tagságának megszüntetése

A tagság a Clubcard információs vonalának felhívásával, az erre vonatkozó kérésnek a Tesco kapcsolati iroda részére történő elküldésével megszüntethető. A Tesco fenntartja a jogot a tagság megszüntetésére, ha a Vásárló 24 hónapon keresztül nem használja a kártyáját. A Tesco jogosult a tagság megszüntetésére, ha a Vásárló nem felel meg a jelen ÁSZF-nek vagy bármilyen más módon megsérti a Clubcard programot. A tagság a megszüntetési kérelem Tesco részére történő kézbesítést követő 30. nap elteltével szűnik meg. A tagság bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés pillanatáig összegyűjtött, de fel nem használt pontok érvénytelenné válnak, és ezzel összefüggésben a Vásárló semmilyen igény, kompenzáció vagy kártérítés előterjesztésére nem jogosult a Tescóval szemben.

XI. Egyebek

A Tesco bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására, az előző szabályok alapján szerzett jogokat azonban teljes mértékben elismeri. Az új ÁSZF a Tesco áruházakban, illetve a www.clubcard.hu és a www.tesco.hu honlapokon történő közzétételt követően érvényesek. A Tesco fenntartja a jogot a Clubcard program bármikor történő megszakítására. Amennyiben a Vásárló az új ÁSZF hatályba lépését követően használja a kártyáját fizetéskor a Tesco áruházakban, azzal elfogadja az ÁSZF módosításait.
Az ÁSZF által nem érintett problémák esetén a magyar törvényi rendelkezések a mérvadóak.
A Clubcard programban történő részvételből eredő viták rendezésére békés úton kerül sor, megállapodás hiányában a vitás ügyekben a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékes bíróság határoz.
Amennyiben a regisztrációs űrlapon megadott adatokban bármilyen változás következik be, a Vásárló köteles azt bejelenteni a Tesco részére a Clubcard információs vonal vagy a kapcsolati iroda útján. A Tesco a bejelentés elmulasztásából eredő igényekért semmilyen felelősséget nem vállal. A kártyák, utalványok és kuponok őrzéséről a vásárlónak kell gondoskodnia. A Tesco a biztonsági intézkedések elmulasztásából adódó problémákért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Tesco alkalmazottja a jelen ÁSZF-fel ellentétes információkat ad, az nem jelenti az ÁSZF módosulását.

Jelen ÁSZF rendelkezései 2018 május 10. napjától érvényesek és hatályosak.